Informatie voor artsen

Deze pagina's hebben als doel informatie te verstrekken over het aanvragen van labo-onderzoeken, over de afname, bewaring en transport van monsters, alsook een hulp te zijn bij het interpreteren van labo-onderzoeken.

De informatie voor de artsen bestaat uit de volgende onderdelen:

  • LabOnline / Laboresultaten
  • Analysegids / Labogids
  • Formulieren
  • Staalname-bewaring
  • Logistiek
  • Nuttige links
  • Rapportering labo-onderzoeken
  • Aanvragen en bij-aanvragen

Beschikbaar op aanvraag:

  • Het toepassingsgebied (de scoop) met alle testen onder accreditatie
  • De gebruikte analysemethode en bijhorende meetonzekerheid.