Facturatie

Eurofins | Labo Van Poucke past het conventietarief toe en rekent geen supplementaire kosten aan. Naast het remgeld worden enkel analyses die niet worden terugbetaald door de overheidsdienst RIZIV aangerekend aan de patiënt.

U ontvangt uw facturen via de post.

De betalingen gebeuren via overschrijving. Gelieve steeds de gestructureerde mededeling te vermelden, zodat we uw betaling gemakkelijk kunnen terugvinden.

Heeft u vragen in verband met uw factuur, gelieve dan contact te nemen met het laboratorium op het nummer  +32 (0) 56 25 84 01.