Afname NIPT

De niet-invasieve prenatale test, is een screeningtest voor het opsporen van trisomie 21 (Down syndroom), trisomie 18 (Edwards syndroom) en trisomie 13 (Patau syndroom) bij een ongeboren baby. Dit gebeurt door het DNA van de baby in het bloed van de moeder te analyseren. Vanaf de 12e zwangerschapsweek is er doorgaans voldoende DNA van de baby aanwezig in het bloed van de moeder, waardoor de test kan uitgevoerd worden door een simpele bloedafname. Dit houdt geen risico in voor de moeder, noch voor de baby. Indien u wenst kan via deze test met zekerheid het geslacht van de baby op het analyseverslag vermeld worden.

 

Aandachtspunt:

De afname van het bloedstaal is een standaard bloedafname. Wel dient u een geïnformeerde toestemming formulier (informed consent) te onderteken. Via het informed consent formulier geeft u toestemming voor het uitvoeren van de test en het wetens en willens ontvangen van de resultaten.