Staalname-bewaring

Materiaal online bestellen kan via beveiligde deel van de website:

Pre-analytische fase: afname-bewaring-transport

Richtlijnen malaria dikdruppel  

Richtlijnen afname spermastaal

Richtlijnen afname drinkwaterstaal

Ga naar Laboresultaten